Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van jou als patiënt in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is er sprake van een “Geneeskundige Behandelings Overeenkomst’.

 

De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten en cliënten die medische zorg nodig hebben.

 

Deze wet geeft inzicht in een aantal rechten die jij als client of patient hebt:

  • recht op informatie over uw medische situatie
  • toestemming voor een medische behandeling
  • inzage in het eigen medisch dossier
  • recht op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim)
  • recht op vrije artsenkeuze

 

Naast rechten heb je als client of patient ook plichten:

 

Je bent verplicht om jouw zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van jouw problematiek en jouw medische informatie

 

Met de juiste informatie kunnen wij als zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en jou de beste zorg bieden. Als patiënt dien je zo veel mogelijk met ons als zorgverlener mee te werken en onze adviezen op te volgen. Het gevolg hiervan is dat de kans op een goed resultaat daarmee vergroot wordt.

 

Ivy clinics werkt geheel in lijn de rechten en plichten die de WGBO vereist. Mocht je hier vragen over hebben, stuur ons gerust een mail. Onze kwaliteitsmanager Karin helpt jou graag verder.